BIBLIOTEKA

 

 Biblioteka prowadzona jest przez Elżbietę Czyż.


Godziny pracy biblioteki szkolnej:

Poniedziałek   8.50 - 12.30
Wtorek            8.50 - 12.45
Środa              8.00 - 11.00
Czwartek       10.35 - 12.45
Piątek              8.50 - 11.45


Biblioteka mieści się na parterze obok szatni. Znajduje się w niej wypożyczalnia, czytelnia 
z miejscami do pracy na miejscu oraz trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. 
Udostępnianie zbiorów prowadzone jest drogą wypożyczeń.


Propagowanie książki i biblioteki prowadzi się poprzez:

 • rozmowy z czytelnikami,
 • inscenizację tekstów na uroczystości „Pasowania na czytelnika”,
 • udział z uczniami w konkursach organizowanych przez różne instytucje: Bibliotekę
  Pedagogiczną w Ostrołęce, Bibliotekę Publiczną w Łysych, Bibliotekę Publiczną
  w Myszyńcu, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce oraz GOKiS w Łysych,
 • przygotowywanie z młodzieżą kwiatów do szkolnej palmy kurpiowskiej,
 • prowadzenie i udostępnianie społeczności szkolnej miesięcznej
  i semestralnej analizy czytelnictwa oraz lekcje biblioteczne.


Czytelnik - to w bibliotece osoba najważniejsza!


W ramach zajęć pozalekcyjnych w bibliotece prowadzone są zajęcia z Kołem Przyjaciół Książki,
na których uczniowie doskonalą technikę czytania, rozwijają inwencję twórczą,
zainteresowania
literackie, zdolności recytatorskie, plastyczne i muzyczne. 
Przede wszystkim zaś poszerzają swoją
wiedzę o książce i bibliotece, dzięki czemu lepiej 
rozumieją specyfikę i charakter pracy bibliotecz-
nej. Praca Koła Przyjaciół Książki wnosi 
nieoceniony wkład w funkcjonowanie biblioteki. Przynosi
wiele korzyści zarówno 
bibliotece jak i samym uczniom.
Więcej informacji na ten temat u pani bibliotekarki.


Regulamin biblioteki