foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Z przyjemnością witamy na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łysych i zapraszamy do jej poznania. Jest to strona poświęcona szkole - jej uczniom, nauczycielom oraz rodzicom a także osobom zainteresowanym życiem naszej szkoły. Liczymy, że dzięki częstym odwiedzinom witryny, łatwo będzie zorientować się, czym żyje nasza społeczność i jakie sukcesy odnoszą uczniowie.

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Łysych

Uczniowie naszej szkoły w zależności od swoich potrzeb korzystają ze spotkań z nauczycielami specjalistami oraz zajęć specjalistycznych. Szkolni specjaliści to osoby, które udzielają pomocy psychologiczno - pedagogicznej, rozpoznają potrzeby społeczności szkolnej: uczniów, rodziców i nauczycieli. Ściśle współpracują z nauczycielami oraz poradnią psychologiczno - pedagogiczną.

Nasz zespół nauczycieli specjalistów to:

·  Beata Pisiak - pedagog
·  Katarzyna Rynkiewicz - pedagog specjalny i terapeuta pedagogiczny
·  Paulina Jaksina - psycholog

Chętnie służymy pomocą, radą, dzielimy się naszą wiedzą i umiejętnościami.

Pedagog szkolny odpowiada za diagnozowanie sytuacji wychowawczych uczniów, rozwiązuje konflikty w społeczności szkolnej oraz wspiera pracę wychowawców i nauczycieli. Podejmuje działania w zakresie problemów dzieci i młodzieży oraz profilaktyki uzależnień. Pomaga w problemach w relacjach z rówieśnikami i z dorosłymi, wspiera w sytuacjach kryzysowych.

Pedagog specjalny odpowiada za diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, określanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i trudności w funkcjonowaniu uczniów, rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych. Podejmuje działania w zakresie kształcenia specjalnego.

Psycholog podejmuje działania w zakresie zapobiegania zaburzeniom zachowania, minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Odpowiada za diagnozowanie możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień. Uczestniczy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Terapeuta pedagogiczny odpowiada za diagnozowanie uczniów z trudnościami w nauce, w tym specyficznymi trudnościami. Prowadzi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające niepowodzeniom edukacyjnym uczniów oraz wspiera nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi nauczycielami specjalistami.
·  Uczniowie mogą w każdej chwili podejść, porozmawiać czy umówić się na spotkanie.
·  Rodziców uczniów prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu spotkania.

 

eDZIENNIK

POMOC PSYCH. - PEDAG.

PROGRAMY I PROJEKTY

 

Znalezione obrazy dla zapytania instaling

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania talentowisko

 

 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 110 gości oraz 0 użytkowników.

Mapa Dojazdu

 

2023 Copyright Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Łysych Rights Reserved