foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Z przyjemnością witamy na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łysych i zapraszamy do jej poznania. Jest to strona poświęcona szkole - jej uczniom, nauczycielom oraz rodzicom a także osobom zainteresowanym życiem naszej szkoły. Liczymy, że dzięki częstym odwiedzinom witryny, łatwo będzie zorientować się, czym żyje nasza społeczność i jakie sukcesy odnoszą uczniowie.

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Łysych

 

Henryk Sienkiewicz - patron naszej szkoły

hhh

Henryk Sienkiewicz urodził się na Podlasiu w woli Okrzejskiej 5 maja 1846 r. Był synem
Józefa Sienkiewicza i Stefanii z Cieciszowskich.

W 1858 r. Henryk rozpoczął naukę w gimnazjum realnym w Warszawie. W 1886 r. uzyskał
świadectwo dojrzałości i zapisał się na Wydział Lekarski Szkoły Głównej. W następnym roku
przeniósł się na Wydział Filologiczno – Historyczny. Jednocześnie rozpoczął pracę
dziennikarską, jako felietonista i recenzent. Od 1874 r. Sienkiewicz był współwłaścicielem
i współredaktorem „Niwy”. Jako felietonista współpracował również z „Gazetą Polską”. 

W lutym 1876 r. Sienkiewicz, jako korespondent „Gazety Polskiej” wyjechał do Ameryki.
Stamtąd przysyłał artykuły i felietony, wydane potem w zbiorze „Listy z podróży do Ameryki”.
Pod wpływem wrażeń amerykańskich powstało wiele utworów, z których najważniejsze
są „Szkice węglem” i „Sachem”. Jednym z efektów podróży było też zetkniecie się z polską
emigracją, co zaowocowało dwoma arcydziełami nowelistyki „Wspomnienie z Maripozy”
oraz „Latarnik”.

Pisarz wrócił do Europy w marcu 1878 r. Osiadł najpierw w Londynie, a potem na rok w Paryżu.
W 1879 r. opublikował utwory: „Przez stepy”, „Orso”, „Janko Muzykant”. W 1880 r. Sienkiewicz

napisał opowiadanie „Za chlebem”. W 1881 r.ożenił się z Marią Szetkiewiczówną.
Małżeństwo trwało krótko, Maria zmarła 18 października 1885 r., pozostawiając dwoje dzieci:
Henryka Józefa i Jadwigę.

W czasie tych ostatnich lat pisarz rozpoczął pracę nad „Trylogią”. W 1884 r. ukazała się
powieść „Ogniem i mieczem”. Przyniosła ona autorowi wielki sukces. Następne lata to praca
nad „Potopem”, drukowanym w „Słowie” od grudnia 1884 r. do września 1886 r. Również
w „Słowie”ukazywała się trzecia część „Trylogii” – „Pan Wołodyjowski” – od maja 1887 r.
do maja 1880 r. Po opublikowaniu „Trylogii” ugruntowała się pozycja Sienkiewicza, jako
najbardziej poczytnego i lubianego pisarza polskiego.

W 1888 r pisarz odbył podróż do Hiszpanii utrwaloną w listach drukowanych w warszawskiej
prasie. W 1890 r. wziął udział w wyprawie do Afryki. Prowadził też aktywną działalność 
społeczną, m.in. zaangażował się w pracę nad organizacją Roku Mickiewiczowskiego, którego
zwieńczeniem miało być sprowadzenie prochów wieszcza do kraju oraz wystawienie pomników
w Krakowie i Warszawie.

Od 1891 r. ukazała się powieść „Bez dogmatu”, drukowana wcześniej w „Słowie”. W 1893 r.
Sienkiewicz pracował nad „Rodziną Połanieckich”. Wydanie książkowe ukazało się w 1895 r.
W tym też roku powstały pierwsze rozdziały „Quo vadis”. Powieść tę autor ukończył w marcu
1896 r. Przyniosła mu ona ogólnoświatową sławę. W oparciu o nią napisano operę, wystawiano
adaptacje sceniczne, powstało wiele filmów. Ukoronowaniem tego sukcesu była nagroda Nobla 
w 1905 r
.

Ostatnia wielka powieść Henryka Sienkiewicza – „Krzyżacy” była drukowana w „Tygodniku
Ilustrowanym” (od 1897 r. do 1900 r.) Następne lata przyniosły uroczystości jubileuszowe
Sienkiewicza świętowane przez Polaków wszystkich trzech zaborów i skupiska polonijne. Pisarz
otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W darze od narodu
otrzymał majątek Oblęgorek koło Kielc. Jest to apogeum sukcesów pisarza.

W 1910 r. w „Kurierze Warszawskim” ukazuje się jeszcze powieść dla dzieci „W pustyni
i w puszczy”, a w 1913 r. powieść „Legiony”.

Po wybuchu wojny Henryk Sienkiewicz wyjechał do Krakowa, potem do Wiednia i Szwajcarii.
Ostatnie lata swojego życia poświecił pracy w Komitecie Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce.
Zmarł15 listopada 1916 r. w Vevey 
w Szwajcarii. Tam też został tymczasowo pochowany.

Drugi pogrzeb Sienkiewicza odbył się 27 października 1924 r. w Warszawie. Prochy pisarza
złożono w krypcie katedry Św. Jana.

Na podstawie "Wybór nowel" w opracowaniu A. Popławskiej

KR

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 49 gości oraz 0 użytkowników.

Mapa Dojazdu

 

2021 Copyright Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Łysych Rights Reserved