foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Z przyjemnością witamy na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łysych i zapraszamy do jej poznania. Jest to strona poświęcona szkole - jej uczniom, nauczycielom oraz rodzicom a także osobom zainteresowanym życiem naszej szkoły. Liczymy, że dzięki częstym odwiedzinom witryny, łatwo będzie zorientować się, czym żyje nasza społeczność i jakie sukcesy odnoszą uczniowie.

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Łysych

Szkoła zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.splyse.pl

·         data publikacji strony internetowej: 15 lutego 2015 r. 

·         data ostatniej istotnej aktualizacji: 30 października 2023 r. 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

·         część z publikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego, nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań szkoły,

·         mapy (wyłączone z dostępności),

·         większość z publikowanych materiałów multimedialnych nie jest opatrzona napisami i audiodeskrypcją,

·         część dokumentów nie jest dostępna cyfrowo (pliki pdf), zostały zamieszczone w formie załączników,

·         niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,

·         część treści nie jest sformatowana zgodnie ze standardem dostępności,

·         cześć linków i zdjęć przekierowywana jest na zewnętrzne serwisy.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

·         możliwość powiększenia strony,

·         możliwość poprawienia czytelności (zmiana rozmiaru fontu, zmiana fontu na bezszeryfowy, z większymi odstępami między wierszami i wyrazami),

·         możliwość wyświetlenia strony w odcieniach szarości, odwrócenia koloru i sepii,

·         podwyższony kontrast, 8 opcji do wyboru (czarne tło - białe litery, żółte tło - czarne litery, białe tło - czarne litery. zielone tło - czarne litery, niebieskie tło - czarne litery, czerwone tło - czarne litery, pomarańczowe tło - czarne litery, fioletowe tło - czarne litery),

·         opcja podkreślenia wszystkich linków,

·         opcja wyróżniania linków żółtym zaznaczeniem,

·         możliwość skorzystania z wyszukiwarki.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych:

·         klawisz Tab przemieszcza się w przód po wszystkich elementach aktywnych strony w tym po pozycjach w już wybranym menu,

·         klawisze Shift-Tab przemieszczają się w tył po wszystkich elementach aktywnych strony w tym po pozycjach w już wybranym menu,

·         klawisze Home i End przemieszczają widok do początku i końca strony,

·         klawisze PgUp i PgDn przemieszczają widok o ekran w górę lub w dół,

·         klawisz Enter aktywuje wybrany element aktywny w tym menu,

·         klawisze strzałek góra/dół przemieszczają po pozycjach w menu pionowym,

·         klawisze strzałek lewo/prawo przemieszczają po pozycjach w menu poziomym.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

·         deklarację sporządzono: 31 marca 2021 r. 

·         deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji: 30 października 2023 r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

·         za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Pliszka - dyrektor szkoły

·         e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·         telefon: 29 772 50 01

Każdy ma prawo:

·           zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

·           zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

·           wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

·         dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

·         wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

·         wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

·           organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łysych

·           adres: ul. Szkolna 1, 07 - 437 Łyse

·           e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

·           telefon: 29 772 50 01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna 

Budynek główny mieści się przy ulicy Szkolnej 1 w Łysych. Do budynku prowadzi 5 wejść.

Wejście główne usytuowane od ul. Szkolnej posiada schody, przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Drzwi wejściowe nie są automatyczne. Wejście prowadzi na parter, gdzie usytuowana jest szatnia i biblioteka. Na wyższe piętra budynku prowadzą schody dwuetapowe.

Od strony dziedzińca znajdują się trzy kolejne wejścia. Pierwsze po lewej stronie (przy bibliotece) jest ze schodami, prowadzi na parter, gdzie usytuowana jest szatnia i biblioteka. Na wyższe piętra budynku prowadzą schody dwuetapowe. Drugie (do nowszej części) jest ze schodami, prowadzi na parter, gdzie znajdują się sale lekcyjne, stamtąd na wyższe piętra budynku prowadzą schody dwuetapowe. Trzecie wejście w łączniku między budynkiem szkoły a halą sportową znajduje się na poziomie dziedzińca, prowadzi podjazdem dla wózków lub schodami na parter budynku (stamtąd na wyższe pietra prowadzą schody dwuetapowe) oraz halę sportową z szatniami.

Ostatnie wejście znajduje się od strony parkingu, prowadzi do hali sportowej, stamtąd do dalszej części szkoły (na parter budynku), usytuowane jest na tym samym poziomie co parking, poprzedzone jednak podwyższeniem krawężnika.

Korytarze w budynku są wolne od barier poziomych, umożliwiają swobodne przemieszczanie się osób ze specjalnymi potrzebami. W budynku szkoły nie ma windy. Na wyższe piętra, jak wspomniano, prowadzą schody dwuetapowe. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

Przy budynku szkoły znajduje się parking. Wyznaczone jest miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Więcej miejsc parkingowch dla osób niepełnosprawnych znajduje się przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych, od ul. Sienkiewicza 46.

Informacje dodatkowe

Szkoła jest przychylna osobom korzystającym z pomocy psa asystującego i psa przewodnika. Nie ma bezpośredniego dostępu do tłumacza języka migowego.

Z uwagi na brak swobodnego dostępu do pomieszczeń na piętrze i poddaszu, w tym dostępu do sekretariatu i gabinetu dyrektora, istnieje możliwość obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami na parterze budynku. Chęć załatwienia sprawy należy zgłosić pracownikowi pedagogicznemu lub pracownikowi obsługi szkoły. Interesant może także zgłosić chęć załatwienia sprawy telefonicznie pod numerem: 29 772 50 01 lub mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

eDZIENNIK

POMOC PSYCH. - PEDAG.

PROGRAMY I PROJEKTY

 

Znalezione obrazy dla zapytania instaling

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania talentowisko

 

 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 94 gości oraz 0 użytkowników.

Mapa Dojazdu

 

2024 Copyright Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Łysych Rights Reserved