foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Z przyjemnością witamy na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łysych i zapraszamy do jej poznania. Jest to strona poświęcona szkole - jej uczniom, nauczycielom oraz rodzicom a także osobom zainteresowanym życiem naszej szkoły. Liczymy, że dzięki częstym odwiedzinom witryny, łatwo będzie zorientować się, czym żyje nasza społeczność i jakie sukcesy odnoszą uczniowie.

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Łysych

Tegoroczny III Międzygminny Przegląd Pieśni Patriotycznych pod hasłem „Z pieśnią ku Wolności”
pod honorowym patronatem Wójta Gminy Łyse odbył się 30 października 2019 r. W przeglądzie
wzięło udział 50 solistów z poszczególnych szkół podstawowych: Wydmus, Zalesia, Warmiaka,
Łączek, Zalasa, Wejda, Lipnik i Łysych.

Występy dzieci i młodzieży oglądali licznie zgromadzeni goście, wśród których znaleźli się:
Wójt Gminy Łyse - Pan Grzegorz Fabiszewski, Ksiądz Proboszcz Parafii Chrystusa Króla
Wszechświata w Łysych – Krzysztof Dylewski, nauczyciele poszczególnych szkół, a także
społeczność lokalna. Uroczystego otwarcia dokonała Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. H. Sienkiewicza w Łysych - Pani Marzena Pliszka. Dzieci przygotowały wspaniałe
występy artystyczne, śpiewając pieśni patriotyczne oraz piosenki sławiące piękno i historię
naszej Ojczyzny.

Celem przeglądu było rozwijanie uczuć patriotycznych, tożsamości narodowej oraz postawy
przywiązania do kraju ojczystego, dostrzegania jego walorów i piękna, poznawanie jego historii,
jak również popularyzacja utworów artystycznych o tematyce patriotycznej. Zamierzeniem
organizatora było także krzewienie kultury muzycznej poprzez prezentowanie umiejętności
wokalnych dzieci, organizowanie warunków do twórczej wymiany doświadczeń artystycznych
oraz integrowanie środowiska lokalnego. Przegląd oceniało jury w składzie: ks. dr Paweł
Nocko - przewodniczący, Pani Alicja Pogorzelska - członek oraz Pan Piotr Komorowski
- członek.

Profesjonalna komisja wyłoniła następujących laureatów:

kategoria I - klasy 0-I:
1 miejsce - Paulina Bałdyga, SP Łyse,
2 miejsce - Amelia Kobus, PSP Wykrot,
3 miejsce - Aleksandra Kosiorek, SP Zalas,

kategoria II - klasy II-III:
1 miejsce - Julia Mikulska, SP Łyse,
2 miejsce - Nadia Trzcińska, SP Wejdo,
3 miejsce ex aequo - Kornelia Dąbkowska, SP Zalas i Błażej Zapert, SP Warmiak,

kategoria III - klasy IV-VI:
1 miejsce - Wiktoria Krysiak, SP Łączki,
2 miejsce - Antoni Kulas, SP Łyse,
3 miejsce - Kaja Pawelczyk, SP Wydmusy,

kategoria IV - klasy VII-VIII:
1 miejsce - Martyna Duda, SP Wydmusy,
2 miejsce - Dominika Bałdyga, SP Łączki,
3 miejsca - jury nie wyłoniło laureata w tej kategorii.

Każdy z uczestników przeglądu otrzymał statuetkę, dyplom, książki i gadżety, a w przerwie mógł
poczęstować się pysznym ciastem, które otrzymaliśmy od sponsorów. Jury podkreślając wysoki
poziom prezentacji artystycznych, dostrzegło również nie tylko ilość uczestników, ale także
ich wiek (w tym roku znaczący udział przedszkolaków). Podkreśliło także profesjonalizm i ogromne
zaangażowanie emocjonalne osób przygotowujących uczestników do przeglądu.

Podczas obrad jury został przedstawiony projekt artystyczny „W Hołdzie Ofiarom”, przygotowany
przez uczniów naszej szkoły z udziałem Pani Danuty Szulc, Pana Arkadiusza Kuliś i Pana
Dariusza Puławskiego, pod kierunkiem Pani Cyryli Domurad.

Serdecznie dziękujemy wszystkimi osobom zaangażowanym w organizację III Międzygminnego
Przeglądu Pieśni Patriotycznej: Wójtowi Gminy Łyse - Panu Grzegorzowi Fabiszewskiemu,
Księdzu Proboszczowi - Krzysztofowi Dylewskiemu, Państwu Barbarze i Józefowi Bałdyga,
Państwu Marii i Andrzejowi Żubrowskim, Pani Annie Nicewicz, Panu Jarosławowi Zakrzewskiemu,
Państwu Małgorzacie i Andrzejowi Lis, Panu Arturowi Zielińskiemu.

Bardzo serdecznie dziękujemy sponsorom za okazane serce i ofiarność. Wszystkim uczestnikom,
rodzicom i gościom za liczne przybycie. Wam drodzy laureaci życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorzy.

/aś/

eDZIENNIK

POMOC PSYCH. - PEDAG.

PROGRAMY I PROJEKTY

 

Znalezione obrazy dla zapytania instaling

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania talentowisko

 

 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 1290 gości oraz 0 użytkowników.

Mapa Dojazdu

 

2024 Copyright Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Łysych Rights Reserved